Sälj skatteprocent

Administration
22 mars 2022

Hälsningar Axionauts,

Enligt vårt senaste tillkännagivande var ett av de nödvändiga stegen för vår vision för 2022 att få in en försäljningsskatt på 5 %. Detta är nu på plats, vilket innebär att 5% mindre likviditet lämnar poolen vid varje försäljning, vilket naturligtvis hjälper till att hålla priset uppe.
(Https: //axion.network/news/updates/our-vision-for-2022-and-beyond)

Den beskattade AXN delas sedan upp i två, vilket hjälper vår tokenomics på ytterligare två sätt:

-Hälften av den beskattade AXN förbränns omedelbart, vilket bidrar till våra deflationsåtgärder.
-Den andra hälften delas ut till intressenter som en ny form av likvid utdelning.

Sedan skatten lanserades för bara 5 dagar sedan har cirka 500 miljoner $AXN sålts, långt ifrån den takt med vilken tokens såldes under de föregående 8 veckorna. Detta har resulterat i att över 12.5 miljoner $AXN har bränts och 12.5 miljoner $AXN har delats ut till aktörer som en extra utdelning till våra wBTC divs.

När vi närmar oss en veckas införande av skatten vill vi sätta upp den exakta procentsatsen för en omröstning i samhället.

Följande ändringar är nu uppe för omröstning:

Håll skatten på 5% - 2.5% bränd, 2.5% div
Höj skatten till 8% - 4% bränt, 4% div
Höj skatten till 10% - 5% bränt, 5% div

Som referens:

En förbränning på 2.5 % kan öka priset med cirka 40 % och minska det totala utbudet med cirka 10 %
En förbränning på 4 % kan öka priset med cirka 75 % och minska det totala utbudet med cirka 15 %
En förbränning på 5 % kan öka priset med cirka 102 % och minska det totala utbudet med cirka 17 %

Detta är en omröstning med flera alternativ, vänligen rösta på ALLA alternativ som du skulle vara glad att ha. Alternativet med flest röster totalt kommer att implementeras i slutet av 7-dagarsröstningsperioden.

Användare måste ha minst 1m AXN insatt i 1875 dagar (5 år) eller mer för att kunna rösta.

 

Lägg din röst nu