Axion har migrerat till Polygon -nätverk! Ta reda på hur du köper AXN by klicka här.

Balansering Axion auktioner

| Röster
Baserat på flera rådhusdiskussioner i Axion Meningsskiljaktighet, samhället har kommit överens om att de nuvarande auktionerna är obalanserade, vilket leder till ojämlikhet i ekonomisk nytta. Att bjuda i den vanliga auktionen utan remiss ger minst nytta och bjuder med en självreferensavkastning som störst. Dessa användare som upprepade gånger hänvisade till auktionerna missbrukade hänvisningssystemet, vilket gjorde det mindre fördelaktigt för samhällsmedlemmarna att bygga använd ...

Auktionstokenfördelning

| Röster
Denna omröstning är för att avgöra om den aktuella auktionsstrukturen ska ändras eller hållas densamma. Omröstningsalternativen varierar i antalet Venture Capital v. Regular Auctions och det totala värdet på varje auktion. Denna omröstning presenterar tre alternativ: Alternativ 1 - Lägg till 100 MM till vanliga auktioner varje vecka Flytta till fyra (4) VCA och tre (3) vanliga auktioner per vecka. I detta scenario skulle riskkapitalauktioner förekomma fyra (4) dagar i veckan, med varje VCA-erbjudande ...

Täckning av Axion auktioner

| Röster
Denna omröstning handlar om huruvida man ska placera ett tak på de reguljära auktionerna och riskkapitalauktioner, och i så fall till vilket värde ska taket placeras. Denna omröstning presenterar fyra alternativ: Alternativ 1 - Auktion på tak till 90% av Uniswap-priset I det här scenariot skulle ett bud som skulle placera auktionen på en nivå högre än 90% av Uniswap-priset inte tillåtas. När han försökte bjuda skulle budgivaren visas ett meddelande som informerade dem om att värdet de bjuder är för högt ...

Händelse: Dina aktier, din röst!

| Röster
Detta evenemang skulle pågå i 30 kalenderdagar. NÅGRA nya insatser eller återinsatser skulle få en 6% bonus på AXN som läggs till huvudmannen på deras insats (för insatser över 350 dagar). Varje ytterligare 350 dagar skulle lägga till ytterligare 1%, totalt 20% för Max Share Stakers. Denna extra AXN satsas tillsammans med din rektor, vilket ger dig fler aktier. Exempel: 350 dagars insats skulle få 6% bonus. 10m AXN skulle bli 10.6m AXN.700 dagars insats skulle få 7% bo ...